Sjednica radne grupe za izradu lokalnog akcionog plana (LAP) za romsku populaciju

19.04.2017godine održana je sjednica radne grupe za izradu lokalnog akcionog plana (LAP) za romsku populaciju.

Lokalni akcioni plan je strateški dokument koji je veoma bitan za općinu Visoko jer je to jedini način na koji će se privuči donatori i pisati projekti u svrhu riješavanja romske problematike.

 

LAP-om je predviđeno niz aktivnosti za unaprijeđenje Roma u mjesnim zajednicama, školama, zdravstvenim i drugim ustanovama. Akcioni plan može poslužiti za bolje planiranje općinskog budžeta i pribavljanje dodatnih sredstava za potrebe realizacije inkluzivnih programa i planova, te za bolju pripremljenost općine za privlačenje i korišćenje fondova Evropske unije. Svaka općina u BiH gdje ima interesa i gdje živi veći broj romske populacije treba da radi na izradi ovog dokumenta i da bude jedan od važnih dokumenata za općinu i da bude uvršten u općinski budžet. UG Omladinska romska inicjativa „Budi mi prijatelj“ Visoko u saradnji sa OSCE i World Vision organizacijama pruža tehničku podršku ovoj radnoj grupi. 

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga