U Tuzli okrugli sto o uvođenju romskog jezika u školama

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini domaćin je okruglog stola o perspektivama i mogućim modalitetima uvođenja romskog jezika u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona. Cilj okruglog stola, koji je održan, 19. aprila 2017 je da se identificiraju mehanizmi za efikasnije provođenje Revidiranog Akcionog plana BiH o obrazovnim potrebama Roma u dijelu koji se tiče romskog jezika, a koji će pružiti jednak pristup kvalitetnom obrazovanju marginaliziranoj grupi djece. Na okruglom stolu pored predstavnice našeg udruženja su prisustvovali predstavnici resornih državnih ministarstava , Tuzlanskog kantona, predstavnici univerziteta, kao i gosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije i predstavnici Centra za edukaciju Roma i etničkih zajednica, koji su predstavili iskustva uvođenja predmeta Romski jezik s elementima nacionalne kulture, kao izbornog predmeta u školama u Srbiji.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga