27.04.2017 upriličena prezentacija istraživanja o nivou znanja o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije u romskim zajednicama na području Tuzlanskog kantona.

U sklopu projekta " Prevencija i doprinos borbi protiv diskriminacije prema Romima/kinjama" u okviru programa "jednakost za sve:Koalicija OCD u borbi protiv diskirminacije" uz podršku USAID i FOD BiH , danas je ( 27.04.2017) upriličena prezentacija istraživanja o nivou znanja o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije u romskim zajednicama na području Tuzlanskog kantona. Iz rezultata ovog istraživanja koje je dobijeno na uzorku od 2.000 Roma/kinja u 5 općina na TK ( Tuzla, Lukavac, Banovići, Živinice i Gračanica) smo potvrdili da je romska populacija posebno ranjiva kada su diskriminatorne prakse u pitanju. Cjelokupno istraživanje će biti dostupno u narednom periodu na www.bolja-buducnost.org ali i na fb stranici u vidu biljeski.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga