Komunikacija sa romskom zajednicom

U sklopu regionalnog projekta "Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu" koji sa nasem udruzenjem provodi CARE INTERNATIONAL BALKANS uz podrsku Austrijske razvojne agencije za vise od 24 učesnika/ca predstavnika/ca romske zajednice i predstavnika/ca institucija a sa ciljem prevazilaženja predrasuda i stereotipa razgovarali smo o poboljšanju komunikacije između romske zajednice i predstavnika/ca institucija. Komunikacija sa romskom zajednicom je ključna i svakako ne bi jedni prema drugima trebali imati predrasude i barijere.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga