OSCE Komitet "Učešće žena u javnom i političkom životu"

Kao jedini predstavnici/e OCD učestvovali smo na OSCE Komitetu 2 i 3 Maja 2017 u Beču  sa preko 50 učesnika/ca iz zemalja OSCE regije u panel diskusiji "Učešće žena u javnom i političkom životu". ovom prilikom predsjednica našeg udruženja (UZR Bolja budućnost Grada Tuzla)  gdja Indira Bajramovic predstavila je i govorila o ličnom iskustvu ali i aktivnostima koje provodi naše udruženje u vezi poboljšanja političke participacije žena sa posebnim akcentom na participaciju Romkinja, uticaju socijalno-ekonomskih politka na žene u javnom i političkom životu i odnosu muškaraca i političkih stranaka prema ženama kao političkim kandidatkinjama.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga