Studentski sajam

U saradnji sa Ekonomskim fakultetom kroz organizaciju Student Faira je upriličen i dan otvorenih vrata kako bi i studenti i srednjoškolci dobili informacije o radu i programima koje nudi Ekonomski fakultet u Tuzli te rada organizacija civlnog društva u kojima se studenti mogu uključiti.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga