“Podizanje svijesti iz oblasti zaštite zdravlja romske populacije – Faza V”

Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” Grada Tuzla provodi projekat pod nazivom “Podizanje svijesti iz oblasti zaštite zdravlja romske populacije – Faza V” koji je finansijski podržan od Zavoda za javno zdravstvo FBIH. Projekat implementiramo na području Unsko-Sanskog kantona u sljedećim gradovima/općinama : Bihać, Bosanska Krupa I Ključ u romskim zajednicama. S tim u vezi smo u periodu od 16 do 18. Maja održali tri sastanka sa predstavnicima/cama institucija u Bihaču, Ključu i Bosanskoj Krupi na temu “Unaprijeđenje obuhvata Roma/kinja u sistem zdravstvene zaštite kroz saradnju sa nadležnim institucijam” Cilj sastanka je predstavljanje projekta kao i dogovori oko saradnje na projektu.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga