Preko granična saradnja/studijska posjeta BiH-Crna Gora

U sklopu regionalnog projekta „Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu II“ uz podršku Austrijske razvojne agnecije kroz Care International Balkans u periodu 28-30. Juna 2017 godine implementirana je studijska posjeta odnosno razmjena primjera dobre prakse i iskustava između članova Međusketorske komisije Grada Tuzla i članova/ica koalicije Nikišić u Crnoj Gori. 
Studijska posjeta u organizaciji partnerske organizacije iz Crne Gore:Centar za romske inicijative Nikšić imala je za cilj razmjenu iskustava i praksi po pitanju rješavanja problematike dječijih ugovorenih brakova u romskoj zajednici ali i drugih problema sa kojima se romska populacija suočava u oblasti obrazovanja, rodno-zasnovnog nasilja i rodne ravnopravnosti između predstavnika/ca institucija/NVO u BiH i Crnoj Gori. 
U okviru posjete Crnoj Gori 29.06.2017 (Podgorica) predstavnici/e iz BiH uzeli su učešće u nacionalnoj konferenciji koju je organizovao Centar za romske inicijative Nikšić uz podršku UNICEF predstavništva u okviru projekta „Koordinisanim djelovanjem u suzbijanje nasilja i dječijih brakova u romskoj i egipćanskoj zajednici“ na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja Centra za romske inicijative , koje je vođeno od strane internacionalne ekpertkinje po pitanju rada na slučajevima dječijih ugovorenih brakova te izrade Teorije promjene/Studije slučaja koja bi usmjeralavala buduće intervencije u ovoj oblasti. 
Pored konferencije predstavnici/e institucije je 30.06.2017 godine u Nikšiću su posjetili Centar bezbjednosti Nikšić, Centar za socijalni rad i NVO Centar Defendologija također Nikšić.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga