Razvoj životnih vještina

Udruženje Građana Omladinska romska inicjativa „Budi mi prijatelj“Visoko  u saradnji sa World Vision BiH implementira projekat pod nazivom „Razvoj životnih vještina“Ovaj modul je razvijen kao dio regionalnog projekta REAL a koji se bazira na iskustvima programa Bosne i Hercegovine i Gruzije a koji je usmjeren ka poboljšanju efikasnosti obrazovnog sistema kroz posebne intervencije za razvoj životnih vještina kod djece i mladih.

Ciljevi kurikuluma

Glavni cilj ovog modula je da pripremi djecu i mlade za nezavisan život kroz razvoj raznih životnih vještina koje će im pomoći da spoznaju svoj potencijal i racionalno iskoriste sve raspoložive resurse, identifikuju svoju ulogu i važnost i odrede svoju željenu profesiju, planiraju svoju budućnost i prebrode životne poteškoće. Modul posebno promoviše razvoj sljedećih vještina kod djece i mladih:

·         kritičko mišljenje

·         efektivna komunikacija

·         upravljanje emocijama

·         međuljudski odnosi

·         društvena odgovornost

Pomenute životne vještine će se razvijati kroz ciklus radionica namijenjih za djecu i mlade. U okviru programa edukacije učesnici/ce će imati prilika da unapređuju svoja znanja i vještine kroz 16 radionica koje obrađuju sljedeće teme:

 

Radionica 1. „Hajde da se upoznamo“

Radionica 2. „Slični smo, različiti i posebni“

Radionica 3. “Ko sam ja?”

Radionica 4. „Samopouzdanje je moja jača strana“

Radionica 5. „Moje pozitivne kvalitete“

Radionica 6. „Kako upravljati svojim emocijama?“

Radionica 7. „Moja ljutnja/bijes“

Radionica 8. „Asertivna komunikacija “

Radionica 9. „Vještine pregovaranja“

Radionica 10. „Mućni svojom glavom“

Radionica 11. „Donošenje odluka kao izazov“

Radionica 12. „Saradnja sa drugima“

Radionica 13. „Vršnjački pritisak“

Radionica 14. „Znam svoja prava i potrebe“

Radionica 15. „Poduzmi nešto!“

Radionica 16. „Nasilje među vršnjacima“

 

Predstavnice našeg udruženja su prošle trening na kojem su obnovile svoje znanje vezano za rad sa mladima. Ovaj vid rada sa mladima treba da se primjenjuje ne samo u organizacijama civilnog društva nego i u formalnom obrazovanju,djeci i mladima su radionice jako zanimljive i jako su produktivni i pokazuju veliki interes. Mi radimo ove radionice  sa našim korisnicima u prostorijama našeg udruženja po projektu je planirano da radimo do septembra 2017 godine ali ono što je bitno da ćemo mi nastaviti sa ovim radom i primjeniti ovaj način rada sa djecom i mladima kroz sve naše aktivnosi. Murisa Halilović

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga