Zaštita i unaprjeđenje reporduktivnog zdravlja Romkinja u Prnjavoru

Aktivisti/ce      iz udruženja Romani ćej su organizovali/e edukativnu radionicu za 37 Romkinja iz Vukosavlja. Edukatorice su doktorice iz Kuće Zdravlja dr Marijanović iz Prnjavora, tema radionice je način zaštite i unapređenje reproduktivnog zdravlja.Korisnice su radile test znanja pre radionice i poslije radionice, gdje je se pokazalo da su dobili znanje tokom radionice na ovu temu. Radionica je bila uspjesna i interaktivna posle radionice korisnice su sve pokazale zainteresovanost na preventivne preglede za rano otkrivanje tumora grlića materice i tumora dojke. Nakon održane edukacije o načinu zaštite i unapređenju reproduktivnog zdravlja, aktivisti udruženja Romani ćej su organizovali za 37 Romkinja iz Vukosavlja preventivne preglede za rano otkrivaje tumora grlića materice i tumora dojke. Za ove korisnice je organizovan besplatan prevoz, tj autobus Vukosavlje-Prnjavor-Vukosavlje.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga