Dekupaž tehnika

Jedna od incijativa mladi aktivista udruženja Romani ćej

Naime radi se o incijativi da se žrtve nasilja educiraju za rad dekupaža, kako bi mogle svoje radove posle obuke prodavati. Radionica je prošla uspješno sve polaznice kreativne radionice su uradili prvi svoj dekupaž. Radionica je održana za 10 žena. 23.07.2017 godine u prostorijama udruženja Romani ćej.
Ova incijativa je podržana od strane CARE International i i partnerskih organizacija koje implementiraju projekat MLADI ROMI ZA PRAVA I INKLUZIJU.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga