JAKA MODEL KAO SINONIM ŽENSKE SNAGE

U hotelu Podgorica, 06.09.2017  održana je konferencija: „JAKA model za jaku Crnu Goru“, organizacije CARE International Balkan o socijalnom preduzetništvu marginalizovanih kategorija stanovništva kao efikasnoj metodi smanjenja siromaštva, koja je organizovana u saradnji sa Otvorenim centrom Bona Fide i Centrom za romske inicijative Nikšić. Konferenciji je prisustvovalo više od 100 učesnika, kako predstavnika nevladinih organizacija, državnih institucija, donatorskih organizacija i agencija, kako iz Crne Gore, tako i iz regiona. Posebno je bilo dragocjeno prisustvo ženskih preduzetnica iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Regionalna konferencija organizovana je u okviru dva projekta CARE-a u Crnoj Gori: “Socijano preduzetništvo: korak prema nezavisnosti“ koji finansira Evropska unija i „Socijalno uključivanje kroz ekonomsko osnaživanje žena – JAKA”, finansiran od strane Austrijske agencije za razvoj i OAK fondacije.

Na konferenciji je ocijenjeno da Crna Gora ne koristi ni približno sve mogućnosti i potencijal koje socijalno preduzetništvo u Crnoj Gori može imati. Ono što bi svakako moglo pomoći jeste zakonska regulativa koja već godinama unazad izostaje, kao i strategija razvoja socijalnog preduzetništva.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga