“Depresija , simptomi, učestalost i način liječenja".

Jedan od gorućih problema sa kojim se susreće čovjek našeg doba je depresija. Depresija se definiše kao psihijatrijski poremećaj patološki sniženog raspoloženja koji može da se javi kao simptom ili sindrom u okviru različitih psihijatrijskih poremećaja, ali i kao samostalni entitet. Prevencija,rana detekcija kao i pravovremeno liječenje su ključni faktori u borbi sa depresijom. U saradnji sa našim udruženjem”Romska djevojka-Romani ćej”, a sa ciljem preventivnog djelovanja 15.10 je održano predavanje na temu “Depresija , simptomi, učestalost i način liječenja". Predavanje je održala Sanja Durtka diplomirani psiholog Centra za mentalno zdravlje Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prnjavor. U toku dvočasovnog druženja psiholog nas je upoznala i sa aktivnostima Centra za mentalno zdravlje, a distribuiran je i prigodan promotivno-preventivni materijal. Prisutni su ocijenili da im je predavanje veoma koristilo, a iskazan je I interes za nastavak sličnih aktivnosti u budućnosti. Ovim predavanjem je završena nedelja aktivizma Centra za mentalno zdravlje vezanog za svjetski dan mentalnog zdravlja koji se širom svijeta obilježava 10 oktobra.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga