Ostvarivanje prava ranjivih kategorija građana u Tuzlanskom kantonu

U prostorijama Udruženja "Zemlja djece u BiH" održan je sastanak predstavnika Institucije ombudsmena za ljudska prava sa predstavnicima nevladinog sektora.
Teme razgovora su bila pitanja od značaja za ostvarivanje prava ranjivih kategorija građana u Tuzlanskom kantonu s akcentom na realizaciju preporuka koje su Ombudsmeni izdali subjektima s područja ovog kantona, a odnose se na bezuslovnu zdravstvenu zaštitu djece, oslobađanje djece od plaćanja participacije (godišnjih markica) za zdravstvenu zaštitu. Također, razgovaralo se i o obezbijeđivanju zdravstvenog osiguranja za zdravstveno neosigurane trudnice i porodilje, stomatoloških usluga za djecu sa intelektualnim poteškoćama, obezbjeđivanju održivosti romske djece u obrazovnom sistemu, porodiljskim naknadama, pristupu procesu posredovanja pri razvodu braka za žrtve nasilja u porodici i sl. Zaključci sa ovog sastanka bit će predstavljeni od strane Ombudsmenke Jasminke Džumhur na predstojećem sastanku sa kantonalnim vlastima, kao i u godišnjem izvještaju o stanju ljudskih prava u BiH ove Institucije.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga