"\u017denska prava u turbulentnim vremenima"

Prava žena i djevojaka trebaju promicanje i zaštitu, budući da i dalje postoje izazovi. Bilo koja regresija je neprihvatljiva. Ravnopravnost spolova bila je temeljna vrijednost od samog stvaranja Europske unije. Promicanje i zaštita prava žena i djevojaka presudno je za postizanje socijalne pravde, izgradnju elastičnih demokratskih društava i postizanje održivog razvoja, kako je navedeno u Agendi 2030.

Kolokvij 2017 ima za cilj proširiti politički angažman, aktivirati sve zainteresirane strane i poboljšati međusobnu suradnju u promicanju i zaštiti temeljnih prava žena i djevojaka. Političari, predstavnici civilnog društva, aktivisti, vodeći akademici, tvrtke i sindikati, predstavnici medija, novinari i međunarodne organizacije odrazit će zajednički odnos između ispunjavanja temeljnih prava žena, pluralizma, solidarnosti, tolerancije, pravde i jednakosti.

Širok raspon tema za raspravu uključivat će nazočnost i normalizaciju mizogine u društvu i njegove veze na kršenje temeljnih prava žena u svim sferama života; ključne zapreke za ravnopravnost spolova u ekonomskom osnaživanju i političkom sudjelovanju; međunarodni ženski pokret i promjenjivi prostor za civilno društvo; nasilje nad ženama i povezanost s drugim oblicima nasilja u društvu, uključujući u kontekstu populističkih i ekstremističkih pokreta; rodne prirode govora mržnje, rasizma i drugih oblika diskriminacije. Rasprave tijekom ovog događaja će istražiti putove za djelovanje kako bi se osiguralo

prava žena i rad na ravnopravnosti spolova u EU.

 

Ovaj se kolokvij sastaje u obliku okruglog stola na kojem će svi raspravljati na ravnopravnoj osnovi i na interaktivan način kako institucije EU-a, države članice EU-a, međunarodne organizacije, nevladine organizacije, sindikati, poslodavci, novinari i predstavnici medija mogu promovirati temeljna prava sve žene i djevojke. Svaka će se sesija uvesti kratkim "impulsnim izjavama" za pokretanje rasprave.

 

 

Mjesto susreta: Palais d'Egmont, 8 bis Rue des Petits Carmes, Bruxelles, 20-25.11.2017

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga