Svjetska kampanja - 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

U periodu od 25.11 do 10.12.2017 godine Ženska romska mreža „Uspjeh“ učestvuje u implementaciji globalne kampanje 16 Dana aktivizma. Razlozi zbog kojih se žene i djevojčice koje trpe nasilje ne obraćaju za pomoć su neinformisanost, strah, sramota i nepovjerenje u institucije. Vrijeme je da im poručimo #NisiSama i da zajedno pošaljemo poruku #IsključiNasilje.

Aktivnosti u sklopu kampanje se implementiraju u Tuzli, Kakanju Visokom, Prnjavoru, Bijeljini i Vitezu, a implementiraju ih sljedeće organizacije:

  • Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla
  • Udruženje građana omladinska romska inicijativa „Budi mi prijatelj“ Visoko
  • Udruženje žena Romkinja, Bijeljina
  • Udruženje „Romska djevojka-Romani ćej“ Prnjavor
  • Udruženje Romkinja centar za majke „Nada“ Kakanj
  • Udruženje „Mladi Romi“, Vitez

 

Nasilje nad ženama i djevojkama je jedno od najraširenijih oblika kršenja ljudskih prava. Između ostalog, nasilje podrazumjeva fizičko, seksualno, psihološko i ekonomsko zlostavljanje, te prelazi granice dobi, rase, kulture, bogatstva i geografije. Dešava se u kući, na ulici, u školi, na radnom mjestu, na poljoprivrednim imanjima, u izbjegličkim centrima, u ratu i tokom kriza. Nasilje se manifestuje u različitim oblicima – od najzastupljenijeg univerzalnog oblika porodičnog i seksualnog nasilja, do pogubnih praksi kao što su zlostavljanja u trudnoći, takozvana ubistva iz časti i drugi oblici zločina nad ženama.

16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je međunarodna kampanja koja se održava od 25. novembra (Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama i djevojkama) do 10. decembra (Međunarodni dan ljudskih prava), simbolično povezujući nasilje nad ženama sa ljudskim pravima. Time se ukazuje na to da je nasilje nad ženama i djevojkama čin kršenja ljudskih prava. Kampanja 16 dana aktivizma se koristi kao organizaciona strategija širom svijeta od strane pojedinaca i grupa, kao poziv na eliminaciju svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama.

Konvencija Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (“Službeni glasnik BIH” broj 15/13) je usvojena 11. maja 2011. godine u Istambulu.Naime, nakon niza preporuka Vijeća Evrope o zabrani diskriminacije na osnovu spola i zaštiti od nasilja, koje su imale za cilj postavljanja zajedničkih ciljeva i minimuma zajedničkih standarda za države članice, ali nisu imale pravno obavezujući efekt, Konvencija predstavlja prvi pravno obavezujući akt Vijeća Evrope u oblasti sprečavanja i borbe protiv nasilja nad ženama. Po svojoj prirodi, ovaj akt ne mora biti direktno primjenjiv u državama potpisnicama, ali zahtijeva posebno prilagođavanje zakonskih i institucionalnih okvira država potpisnica radi njene uspješne implementacije.

BiH je u 07. novembra 2013. godine postala 6. zemlja članica Vijeća Evrope koja je ratificirala Konvenciju. Ovim se BiH obavezala na poduzimanje zakonodavnih i drugih mjera radi osiguranja pravnog, institucionalnog i organizacionog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja te kažnjavanje počinitelja nasilja.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga