Svečano potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Vijećem Ministara BiH i NVO

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na svojoj 116. sjednici održanoj 26.09.2017. godine usvojilo Sporazum o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Sporazum). Zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa navedene sjednice, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je zaduženo za organiziranje svečanog potpisivanja Sporazuma.

Usvajanjem Sporazuma nastavljaju se aktivnosti na stvaranju pozitivnog okruženja za razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini i unapređenja institucionalnih mehanizama saradnje. Ovim Sporazumom se nastoji kreirati nužni politički okvir za jačanje sudioničke demokracije u Bosni i Hercegovini, koji korespondira sa zahtjevima Evropske unije i potrebama Bosne i Hercegovine za transparentno kreiranje i provedbu javnih politika u nadležnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Svečano potpisivanje Sporazuma odrzano je u Sarajevu 30.11.2017 godine.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga