Uspostavljena regionalna ekspertska radna grupa za prevenciju nasilja nad zenama i nasilja u porodici

U okviru programa Imkaan radi sa UN WOMEN na podršci osnivanju Regionalne ekspertske radne grupe za intersekcijsku diskriminaciju i nasilje nad ženama. Regionalna ekspertska radna grupa će pružiti jedinstvenu priliku ženskim organizacijama iz regiona Zapadnog Balkana i Turske da pregovaraju sa širokim spektrom ključnih aktera, uključujući  i UN i Savjet Evrope, o pitanjima reformi zakona i razvoja politika.

Tim povodom predstavnica naseg udruzenja je prisustvovala regionalnom sastanku u Instambulu , krajem Novembra 2017 godine na kojem je formirana regionalna ekspertska radna grupa za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. 

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga