USVOJEN LOKALNI AKCIONI PLAN ZA ROME U OPĆINI VISOKO

"Na 14. sjednici općinskog Vijeća općine Visoko, koja je održana 26.12.2017. godine, jednoglasno je usvojen Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja romske populacije u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene  i socijalne zaštite i stambenog zbrinjavanja    u općini Visoko za period  2018-2021.

Prema novim programima namijenim za integraciju Roma u Bosni i Hercegovini, prioritet u realizaciji projekata i aktivnosti će imati općine koje imaju izrađene i usvojene Lokalne akcione planove za rješavanje problema Roma. Samim tim se pridaje važnost izradi ovog strateškog dokumenta kako za aktivna romska udruženja koja uveliko zavise od donatorski sredstava kako bi mogli pomoći zajednici koju predstavljaju.

Izrađen LAP za Rome često je uslov za apliciranje ka donatorima za dobivanje novčanih sredstava, određenim prijedlogom projekata u cilju smanjenja ugroženosti i poboljšanja položaja Roma.

Proces za izradu ovog dokumenta je počeo 2015.godini  Međutim bilo je potrebno dosta truda, zalaganja i lobiranja kako bi došlo do finaliziranja dokumenta i njegovog usvajanja. Sada nam predstoji veliki posao, usvajanje ovog dokumenta je tek početak. Sada predstoji veliki posao u realizaciji planiranih aktivnosti.

Radnu grupu za izradu LAP-a su činili predstavnici institucija, općinske služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline, Centar za socijalni rad,  Biro za zapošljavanje, Dom Zdravlja,  predstavnici srednjih i osnovnih škola u Visokom, Vrtić Visoko, predstavnica kantonalne vlasti i članovi/ce udruženja. Veliku podršku pri izradi dokumenta odnosno organiziranju sastanaka su dali Misija OSCE-a u BiH i World Vision.

Ovaj dokument je od velikog značaja za romsku zajednicu u Visokom jer je općina Visoko potpisala i preuzela obavezu da će aktivnije raditi na unapređenju položaja Roma u Visokom.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga