TrainVol-izgradnja kapaciteta civilnog društva za jačanje volonterizma među mladima

Omladinska romska inicijativa „Budi mi prijatelj“  sa partnerskim organizacijama iz Grčke, Kipra i Makedonije, započela je realizaciju projekta TrainVol-izgradnja kapaciteta civilnog društva za jačanje volonterizma. 

Generalni cilj projekta je da se kroz volonterizam riješe neka od  ključnih pitanja sa kojima se suočavaju mladi u svim državama, a jedan je svakako nezaposlenost. Mladi imaju priliku učiti kako volonterizam može uticati na razvoj ličnih kapaciteta, vještina, profesionalna pitanja i samim tim postati konkurentniji na tržištu rada.

Kroz projekt je formirana E-learning platforma koja će poslužiti mladim ljudima da nauče nešto više o volonterizmu. Platforma je podjeljena na dva dijela. Jedan dio se odnosi na omladinske radnike, a drugi dio se odnosi na potencijalne volontere.
Platforma pruža mogućnost svima koji žele naučiti nešta više o volonterizmu i urađena je na četiri jezika (BHS, Grčki, Makedonski i Engleski)- http://www.ecourse.trainvol.eu

Poseban je naglasak je stavljen na omladinu koja pripada marginaliziranim grupama, odnosno mladima koji nemaju puno prilika. Kroz platformu, mladi ljudi mogu ostvariti inicijalne korake da bi unaprijedili svoje znanje i vještine u oblasti volonterizma, ali i profesionalne i lične vještine.

Europski volonterski servis EVS je indirektno povezan sa ovim projektom koji je finansiran kroz ERASMUS+ program Europske Unije. Na ovom treningu je osam mladih ljudi koji su bili volonteri ili su EVS mentori  ili koordinatori za duge volontere koje dolaze u njihove organizacije da volontiraju.

U sklopu projekta učesnici imali priliku da posjete prostorije Omladinske romske inicijative “Budi mi prijatelj”, “Mladih Volontera BiH” te su imali priliku vidjeti i “Javnu kuhinju”, nakon čega su učesnici posjetili JU Zavičajni muzej Visoko, tunele Ravne u kojoj su imali priliku čuti o historiji grada Visokog.

Ovo je prilika za sve učesnike naročito iz BiH da putuju i otvore neke nove vidike i mogućnosti suradnje sa drugim organizacijama kako bi u budućnosti postali pravi predstavnici omladinskog rada i aktivisti u nevladinom sektoru.

Volontiranje nije plaćeno ali se dobije nagrada na drugi način tako što upoznajete nove ljude, dobivate nova saznanja, omogućena su putovanja i pomažete drugima što doprinosi ličnom zadovoljstvu.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga