Održana svečana prezentacija

Udruženje žena Romkinja “Bolja buducnost” Grada Tuzla u sklopu regionalnog projekta “Za aktivnu inkluziju I prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II” koji provodi CARE uz podršku Austrijske razvojne agencije danas je održala SVEČANU PREZENTACIJU.

Uduženje žena Romkinja “Bolja budućnost” Grada Tuzla kroz svoje socio-ekonomske programe, programe ljudskih prava, programe zagovaranja I političke participacije doprinosi poboljšanju položaja života romske populacije sa fokusom na Romkinje.

Naravno naš rad I nastojanja u ovome je doprinjela i saradnja sa vladinim institucijama ali i organizacijama civilnog društva u našem gradu koje izuzetno cijenimo kao partnere. Kao I svake godine tako I ove, danas 22.12.2017 godine organizovali smo zajedničko druženje koje se održalo u Dramaru (Slavinovići) sa početkom u 11:00 sati.

Na svečanoj prezntaciji učesnicima/cama su u ugodnoj atmosferi biti predstavljeni rezultati koje je naše udruženje postiglo u 2017 godini te smo zajedno razgovarali o načinima koji će našu postojeću saradnju učiniti još uspješnijom.

UŽR "Bolja budućnost" Grada Tuzla ovim putem se želi zahvaliti svim našim saradnicima/cama na čestitkama koje su uputili našem udruženju za naš postignuti rad u 2017 godini ali i u prethodnim godinama te su zajedno s nama zatvorili poslovnu 2017 godinu koja je bila itekako uspješna

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga