Seminar o inkluziji Roma/kinja

Delegacija Evropske unije/Ured specijalnog predstavnika EU u BiH, u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, 31.01.2018 u Sarajevu organizovala seminar o inkluziji Roma/kinja.

Seminar je prilika da se razmotri ostvareni napredak u pogledu provedbe dogovorenih operativnih zaključaka s posljednjeg seminara o inkluziji Roma koji je održan u junu 2015. godine, kao i za razgovor o konkretnim mjerama za poboljšanje socijalne inkluzije Roma/kinja u BiH.

Rasprava je  fokusirana na međusektorska pitanja i upis u matične knjige, stambeno zbrinjavanje, obrazovanje, zapošljavanje, socijalna pitanja i zdravstvenu zaštitu u kojoj je aktivno učešće uzela i predstavnica udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla i predstavnice ženske romske mreže „Uspjeh“ u BiH.  

Seminarom su kopredsjedavale savjetnica za romska pitanja pri Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR) Marta Garsija (Garcia) Fidalgo i ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac.

U uvodnom dijelu prisutnima se obratitio i šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Lars-Gunnar Wigemark, predsjedavajući Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH i voditelj tima projekta za integraciju Roma 2020 pri Vijeću za regionalnu saradnju (RCC) Orhan Husein.

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga