Članovi Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH i Vijeća nacionalnih manjina BiH razgovarali sa članicama Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“

Članovi Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i Vijeća nacionalnih manjina BiH razgovarali su danas sa članicama Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ iz Tuzle o političkoj participaciji Romkinja i njihovom učešću u radu Vijeća nacionalnih manjina BiH.

Na sastanku su istaknuti brojni problemi s kojim se Romi u BiH susreću, s posebnim osvrtom na status Romkinja u bosanskohercegovačkom društvu. Ukazano je na činjenicu da su mnoga romska naselja u BiH ilegalno izgrađena te upozoreno da pitanje prebivališta i boravišta predstavlja gorući problem jer, prema važećem zakonskom propisu, radi ostvarenja određenih prava sve osobe u BiH moraju imati dokaz o vlasništu, suvlasništvu ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje.

Učesnici sastanka razmijenili su mišljenja o tome na koji način osigurati što bolju zdravstvenu zaštitu romske populacije u BiH, te riješiti probleme koji se tiču njihovog obrazovanja.

Razgovarano je i o modalitetima saradnje udruženja nacionalnih manjina u BiH s ciljem njihove bolje koordinacije sa Vijećem nacionalnih manjina BiH. S tim u vezi, članice Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ istaknule su kako je potrebno razgovarati i postići određeni napredak u definiranju kriterija za izbor članova Vijeća nacionalnih manjina BiH.

Članovi Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH iskazali su podršku za rješavanje problema s kojima se udruženja nacionalnih manjina u BiH susreću, te naglasili kako u narednom periodu treba organizirati tematsku sjednicu na kojoj će biti riječi o pravima romske populacije i položaju žena Romkinja u bh. društvu.

Izvor: www.parlament.ba

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga