Mjesec dana ženskog romskog aktivizma u Bijeljini - Na kafi kod ...

U okviru regionalne kampanje Mjesec dana ženskog romskog aktivizma pod nazivom "I prava Romkinja su ljudska prava" koja se realizuje u okviru regionalnog projekta "Za aktivnu inkluziju Romkinja II" koji podržava Austrijska razvojna agencija kroz CARE International Balkans u Bijeljni je realizovano nekoliko aktivnosti koje su imale za cilj da se društvu prikaže stvarno stanje i položaj Romkinja u društvu, kao i da se pokaže da Romkinje mogu biti ravnopravne članice društva, te da se razbiju stereotipi i predrasude na tom polju. Naime, jedna od aktivnosti koje su implementirane u skladu sa navedenim ciljem bila je "Na kafi kod ..." Aktivnost se realizovala na način da članice Udruženja "Romkinja" zajedno sa nekim od predstavnika/ca institucija posjete, odnosno "odu na kafu" kod neke od Romkinja iz zajednice. Aktivnost je uspješno realizovana, a Romkinje su bile posebno zadovoljne i zahvalne zbog posjete. 

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga