Na margini: Poboljšanje zdravstvene i socijalne zaštite romske populacije

Romi/kinje su u velikoj mjeri godinama bili marginalizirani. Uslovi življenja znatno su lošiji u odnosu na većinski dio stanovništva, pa nije ni čudo što su socijalna i zdravstvena zaštita bile na niskom nivou. Udruženje žena romkinja Bolja budućnost godinama se kontinuirano zalaže za poboljšanje kvalitete života Roma u svakom smislu. Kroz brojne projekte, posebno kroz program koji implementira CARE International Balkans, a čija je glavna partnerska organizacija Udruženje Bolja Budućnost, situacija se promjenila na bolje.

Više o ovoj temi pogledajte u emisiji Na margini: na linku: http://rtv7.ba/arhive/158324

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga