Članice mreže

Udruženje žena Romkinja (UŽR) „Bolja budućnost“, Tuzla
Udruženje žena Romkinja (UŽR) “BOLJA BUDUĆNOST” Grada Tuzla je ženska romska NVO koja kroz socio-ekonomske programe, programe ljudskih prava, programe zagovaranja i političke participacije doprinosi poboljšanju uslova života romske populacije sa fokusom na Romkinje.

Osnovani smo 08.02.2001 godine kao tada prva ženska romska organizacija na području Bosne i Hercegovine kod Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona. Poštivajući visoke moralne vrijednosti rasli smo i razvijali se. Trenutno imamo 10 uposlenika/ca u organizaciji ali po različitim projektima i aktivnostima sarađujemo sa preko 50 volontera/ki i vanjskih saradnika/ca. Naše članice ali i korisnice su uglavnom Romkinje, ali i Neromkinje, jer je naša generalna misija borba za bolji položaj i veću ravnopravnost žena u našoj regiji. Do sada smo uspješno implementirali preko 130 projekata kako lokalnih, nacionalnih tako i regionalnih. Procjenjujemo da smo u proteklim godinama imali preko 30.000 krosnika/ca, a indirektnih više od toga. 

Vjerujemo da naš cjelokupni rad doprinosi i ostvarenju naše vizije koja glasi; Bosna i Hercegovina kao zemlja ravnopravnih građana i građanki u kojoj Romkinje u potpunosti ostvaruju sva prava i aktivno i ravnopravno učestvuju u svim sferama bosansko-hercegovačkog društva.

Programski ciljevi našeg Udruženja

Programski pravac 1
LJUDSKA PRAVA SA FOKUSOM NA PRAVA ROMKINJA-
kroz različite projekte povećanje stepena poštivanja i praktikovanja ljudskih prava sa fokusom na Romkinje!
Projekti kroz koje se ostvaruje: Mjesec dana ženskog romskog aktivizma, borba protiv svih oblika diskriminacije, ravnopravnost spolova, borba protiv rodno-zasnovanog nasilja, pristup zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, pristup obrazovanju i slićno. 

Programski pravac 2
SOCIO-EKONOMSKI PROGRAM-
kroz jačanje socijalnog i ekonomskog poduzetništva, ekonomsko osnaživanje žena.
Projekti kroz koje se ostvaruje: Ekonomsko osnaživanje Romkinja, himanitarne asistencije, zdravstveni projekti, sve vrste edukacije. 

Programski pravac 3
ZAGOVARANJE I POLITIČKA PARTICIPACIJA
Povećanje stepena participacije romske populacije u procesima donošenja odluka!
 
Kontakt
Hadži Hasan-age Pašića bb
75000 Tuzla
Tel/fax-+387 35 298 001
e-mail: info@bolja-buducnost.org 
web: www.bolja-buducnost.org 

Aldijana Musli
aldijanadedic87@gmail.com

Aida Mehdić
aidamehdic@gmail.com

Elvisa Đafić
msd1997@hotmail.com

 

Imate dodatnih pitanja ?

Pošaljite nam upit!
Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga