Ciljevi mreže

Strateško i operativno djelovanje ŽRM „Uspjeh“ zasniva se na preporukama i mjerama iz Platforme za unaprjeđenje prava i položaja Romkinja u Bosni i Hercegovini koji su pretočeni u sljedećih 19 strateških ciljeva:
 • Poboljšati organizaciju rada ŽRM „Uspjeh“
 • Poboljšati političku participaciju i ravnopravnu zastupljenost Romkinja
 • Iniciranje revizije programa i mjera u postojećim strateškim dokumentima u svrhu unapređenja položaja Romkinja
 • Pružanje podrške ŽRM „Uspjeh“ udruženjima u adresiranju slučajeva diskriminacije na individualnoj i grupnoj osnovi prema nadležnim institucijama.
 • Poboljšati informativni rad i komunikaciju sa nadležnim zdravstvenim i socijalnim institucijama.
 • Provođenje akcija na poboljšanju pružanja specijalističkih zdravstvenih usluga u oblasti seksualno-reproduktivnog zdravlja i prevencije malignih oboljenja za djevojčice i žene u romskoj zajednici.
 • Zagovarati da se poboljšaju sanitarni i komunalni uvijeti života u zajednici u cilju prevencije prenosivih infektivnih oboljenja.
 • Ohrabrivanje Romkinja da samostalno apliciraju na programe socijalnog stambenog zbrinjavanja.
 • Inicijativa za harmonizaciju propisa u oblasti socijalnog stambenog zbrinjavanja koji će prepoznati marginaliziranost Romkinja i ponuditi zaštitne mjere za samohrane majke, žene koje žive u vanbračnoj zajednici i žene koje su u postupku razvoda.
 • Pratiti proces realizacije mapiranje nelegalnih romskih stanova i naselja i zagovarati zaštitu interesa Romkinja.
 • Promoviranje najboljih programa za uspješno ekonomsko osnaživanje Romkinja
 • Zagovaranje i sudjelovanje u kreiranju održivog koncepta uspostave ženskih zadruga (i/ ili servisa za podršku samozaposlenim ženama).
 • Zagovaranje za kreiranje i realizaciju adekvatnih programa za usavršavanje i prekvalifikaciju
 • Zagovrati aktivnosti za bolji obuhvat djece Roma sa fokusom na djevojčica i njihov obuhvat predškolskim, osonovnim, srednjim i visokim obrazovanjem.
 • Raditi na kreiranju i zagovaranju programa opismenjavanja, dokvalifikacije i profesionalne orijentacije za žene Romkinje.
 • Raditi na prevenciji i suzbijanju nasilja u romskoj zajednici i nasilja u porodici.
 • Raditi na prevenciji i suzbijanju trgovina ljudima koja uključuje i rad djece na ulici (prosijaćenje) i pojave rane udaje i dječijih ugovorenih brakova u saradnji sa nadležnim institucijama.
 • Predstavljanje ŽRM „Uspjeh“pred potencijalnim donatorima
 • Održavati zajedničke programe za edukacije i osnaživanje članica i pojedinki ŽRM „Uspjeh“
Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga