Ciljevi mreže

Strateški ciljevi ženske romske mreže "Uspjeh" su:

1. Permanentna izgradnja institucionalnog razvoja ŽRM "Uspjeh"
1.1. Razvoj nedostajućih procedura i pravilnika
1.2. Stručno osposobljavanje i jačanje kapaciteta aktivista/kinja ŽRM "Uspjeh"
1.3. Unapređenje komunikacije unutar ŽRM "Uspjeh"
1.4. Održavanje web stranice ŽRM "Uspjeh"
1.5. Korištenje već izgrađenih kapaciteta ŽRM "Uspjeh"

2. Obezbjeđenje finansijske održivosti ŽRM "Uspjeh"
2.1. Proširenje saradnje sa donatorima
2.2. Stalna prijava na natječaje za sredstva donacija
2.3. Proširenje zahtjeva za finansiranje prema vladinim institucijama
2.4. Obezbjediti strateškog donatora za ŽRM "Uspjeh"

3. Razvoj i unapređenje partnerstva
3.1. Unapređenje partnerstva sa NVO, romskim i ne-romskim
3.2. Učešće u radu mreža NVO
3.3. Održavanje saradnje sa lokalnim i državnim medijima
3.4. Animirati medije da etički i profesionalno izvještavaju o romskoj populaciji
3.5. Unapređenje saradnje sa vladinim sektorom
3.6. Implementacija partnerskih projekata sa institucijama i međunarodnim organizacijama
3.7. Oslanjanje na EU strategije
3.8. Poboljšanje saradnje sa romskim liderima u romskim zajednicama

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga